Notícia CONFAVC.- El passat 25 de maig va entrar en vigor el nou Reglament general de protecció de dades, que va ser publicat al maig de 2016. El RGPD introdueix nous drets per a les persones afectades, com el dret a l’oblit, que es vincula al dret de cancel·lació, el dret a la portabilitat o el dret a la limitació del tractament. Amb aquesta nova normativa, des del passat 25 de maig de 2018 els responsables i els encarregats de tractament de dades havien de preparar i adoptar les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del RGPD.

Encara que les dades que gestionin siguin de nivell bàsic, les federacions hauran de fer una adaptació a la nova LOPD. Les actuacions que han d’emprendre les federacions i les associacions de veïns i veïnes per adequar la seva activitat a la nova regulació són les següents:

– Hauran de demanar el consentiment explícit als seus membres per a què puguin rebre informació.
– Adaptar la política de privacitat de la seva pàgina web, si en disposen.

Com la CONFAVC també està fent aquesta adaptació, en un termini de 10 dies aproximadament rebran la informació i models per tal que les federacions els incorporin a la pàgina web, per una banda, i demanin el consentiment (ja sigui en format electrònic o en paper, segon el cas) a totes les persones sòcies, col·laboradores, voluntàries i treballadores de les quals tinguin dades personals, per una altra banda.

Pel que fa a les associacions de veïns i veïnes, dependrà de cada cas, sobretot si en els formularis d’alta de soci o d’alta a tallers disposen de la signatura de la persona. Les AAVV hauran de fer arribar a la CONFAVC el full que utilitzen per donar d’alta a un soci:

– Per tal que es miri si tenen la signatura de la persona i el text sobre la normativa de protecció de dades.
– Per saber com fan les inscripcions a tallers, si recullen dades i de quina manera recopilen les dades.

També s’haurà d’examinar si a la web tenen apartat de privacitat (que normalment està a peu de pàgina).

Per consultes i aclariments, sobre el RGPD, la CONFAVC atendrà al correu electrònic veins@confavc.cat.