Comunicat AV Dreta de l’Eixample.- La Dreta de l’Eixample és un dels barris de Barcelona on s’han començat a produir processos d’expulsió de la població per la pèrdua d’habitatges d’ús residencial a causa la proliferació d’oficines i habitatges d’ús turístic, tant legals com il∙legals, i per l’expulsió del veïnat pels “desnonaments invisibles”, és a dir, per no poder fer front a l’increment desmesurat del lloguer a l’hora de renovar el contracte.

Aquest fet, que segons algunes interpretacions pot considerar‐se com a “normal” dins de l’economia del lliure mercat, s’ha vist extraordinàriament incrementat per la compra d’immobles de propietat vertical per part dels fons d’inversió i societats especulatives, que actuen com a veritables voltors, amb l’expulsió dels inquilins per reconvertir els habitatges en apartaments de luxe. No podem oblidar que, segons les previsions al darrer trimestre del 2017, hi haurà un elevat percentatge de contractes que s’acabaran aquest any. (Seguir llegint).