Notícia CONFAVC.- Ahir el Ple del Parlament va aprovar la proposta de resolució de PSC-Units sobre l’aplicació de la Renda Garantida. La proposta va rebre els vots favorables de tots els grups amb l’excepció de JxCAT i ERC que es van abstenir.

A la proposta, els diferents grups parlamentaris insten, per unanimitat, el Departament de Treball a abonar immediatament totes les prestacions de la Renda Garantida en situació de silenci administratiu positiu.

En concret, el Parlament va instar ahir al Govern de la Generalitat a facilitar als Grups Parlamentaris, en el termini de quinze dies des de l’aprovació de la proposta de resolució i mensualment, les dades estadístiques d’evolució de persones sol·licitants, rendes garantides atorgades tant a anteriors beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció com als nous, resolucions denegatòries, terminis de resolució, complements a pensions, motivacions de les denegacions, sol·licitants pendent de cites prèvies i expedients pendents de resolució, a més de totes les dades disponibles que facilitin la comprensió sobre l’evolució de l’aplicació de la llei.

A més, es demana generar un model de document efectiu i amb millores en llenguatge fàcil, de recurs contenciós administratiu per donar resposta al dret reconegut a l’article 27.7 de la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i publicar-ho al web del departament.

Igualment, se sol·licita incrementar els recursos necessaris per a reduir el temps d’espera entre la presentació de la sol·licitud i la resolució de l’expedient, tot respectant els terminis marcats per llei i iniciar una campanya informativa pel col·lectiu de pensionistes per informar sobre la compatibilitat de la Renda Garantida de Ciutadania.

Ara fa uns dies, la CONFAVC, com a membre de la Comissió Promotora de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, va denunciar greus incompliments en la implementació de la Llei de de la Renda Garantida. A més de participar a la signatura i entrada al Parlament de la petició «Els drets es defensen: pel ple compliment de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania», la comissió va reclamar a la Generalitat actuacions concretes i no es va descartar mobilitzacions i vagues de fam.