Notícia CONFAVC.- Fruit de la pressió veïnal iniciada el març de 2016 i liderada per la CONFAVC, la Plataforma STOP Comptadors, FAVBaix, diverses associacions de Sta. Perpètua de Moguda i l´Observatori de Salut Ambiental (OSA), entre altres, el dia 5 de juliol la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya va debatre i aprovar la Proposta de resolució sobre la regulació de la instal·lació de comptadors intel·ligents presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent, i Catalunya Sí Que Es Pot que és fruit d’un llarg procés de reivindicació veïnal.

Cal destacar que abans del Parlament, una suma de 45 municipis, incloent també la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Girona, havien aprovat resolucions similars que insten al Govern a fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè es paralitzi preventivament i amb caràcter immediat i indefinit la instal·lació obligada dels nous comptadors telegestionables, per motius com l’incompliment de la legislació vigent, per restriccions a la lliure competència (Endesa), en matèria de protecció de dades; l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució en la instal·lació dels nous comptadors, fins que no es facin estudis concloents sobre la repercussió que tenen sobre la salut; o el fet que, en l’actual procés de desplegament dels nous comptadors, no es garanteixi que la ciutadania puguin triar si compren o lloguen el comptador, que no és interoperable, és a dir, intercanviable amb comptadors d´altres fabricants, i això afecta als comptadors instal.lats a tota la xarxa elèctrica de Catalunya.

En aquesta resolució aprovada, el Parlament de Catalunya també insta el Govern a garantir el dret de la ciutadania a oposar-se a la instal·lació dels comptadors telegestionables i a sol·licitar a les empreses la restitució del comptador antic, especialment en el cas que s’hagi fet el canvi de comptador sense el seu consentiment i sense haver estat informats adequadament.

Malgrat les esmenes a la proposta inicial de resolució, el redactat final és prou ampli per donar garanties als clients  i clientes finals.

Per a més informació:

Publicació de la iniciativa: https://www.parlament.cat/document/bopc/214869.pdf#page=47 (Pag. 47)
Publicació de l’aprovació: https://www.parlament.cat/document/bopc/228007.pdf (Pag. 34)
Vídeo de la comissió