Les propostes que sorgeixin es presentaran perquè s’integrin al pla de govern local

La Federació d’Associacions de Veïns de Viladecans (FAV Viladecans) juntament amb la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) ha creat un espai de treball i mobilització en defensa dels dret socials a Viladecans entre les entitats del municipi.

El projecte d’«Espai veïnal de treball col·laboratiu» parteix d’una proposta de la mateixa FAV Viladecans que la CONFAVC ha inclòs al seu pla estratègic i que serà presentada aquest dissabte a Viladecans (a les 18 hores a la seu de la AV Parc de la Torre Roja).

Entre els objectius del projecte destaquen aconseguit les fites del Pla estratègic 2020: celebrar l’Assemblea anual de la CONFAVC i de la FAVV, dur a terme la 1a. Mostra d’economia Social i Solidària al municipi i impulsar el 2020 l’Assemblea General de Veïns (o el Parlament Ciutadà Obert). Una altra de les propostes de l’espai veïnal és aconseguir l’apoderament de les persones veïnes a través de la participació directa i la creació de consells de barris oberts.

Els valors que inspiren el projecte són l’economia social i solidària, l’economia del comú versus participació directa, l’apoderament de les persones veïnes, la democràcia participativa, la solidaritat, la defensa dels drets civils i socials, la no mediació dels partits polítics i la participació directa de les persones i entitats de Viladecans.

Segons la FAVV, la base de l’espai també serà «conèixer la realitat de la ciutat d’una manera independent, global i participada en els àmbits de l’economia social i solidària, l’urbanisme, la participació, l’espai públic, el medi ambient i la mobilitat.» Això es farà «creant sinergies que afavoreixin l’horitzó del projecte, amb processos de treball compartit, i una millor governança democràtica de la ciutat.»

La FAVV puntualitza que el calendari de treball s’ha creat «de forma deliberada perquè cavalqui en període electoral» per tal que després de les properes eleccions municipals el nou govern integri les propostes al seu pla de govern.

No mediació dels partits polítics

La FAVV subratlla la intenció de l’espai de situar-se «a part dels moviments polítics». «Inicialment ens en volem allunyar i evitar vicis adquirits o partidismes sota el principi que la participació ciutadana, tot i que és un deure de les administracions, no és propietat de les mateixes», ha destacat la FAVV.

Un cop presentat aquest dissabte 14 de juliol, l’espai veïnal de treball col·laboratiu de Viladecans durà a terme les següents tasques: en una primera fase es farà l’anàlisi i diagnosi de la situació de la ciutat en els seus àmbits de treball o els que poguessin sorgir. Després s’elaboraran propostes de millora i es presentaran a les administracions i tot seguit es farà una valoració conjunta de les propostes de millora.