Les AV de l’entorn de les Glòries (Fort Pienc, Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa i Sagrada Família), davant la situació creada en el desenvolupament de les obres del túnel de les Glòries, volem manifestar que hem estat informades per la regidora d’Urbanisme del contingut de l’auditoria relativa als túnels de la plaça, així com que s’està a l’espera dels resultats dels informes jurídics i tècnics municipals per determinar les responsabilitats dels diferents operadors que han intervingut en l’execució de les obres.

Per la informació que se’ns ha facilitat, considerem que:

La redacció del projecte ha estat excessivament optimista davant d’una obra de gran complexitat i no s’han fet totes les verificacions necessàries per comprovar les profunditats reals de les estructures soterrades existents ni del seu estat de conservació, sobretot en el cas del túnel de la línia ferroviària de Maçanet i el sifó del col·lector.

El fet d’haver adjudicat l’execució de l’obra a una oferta que contemplava una baixa de quasi el 25% sobre el preu de licitació ha suposat un risc econòmic que ha fet molt difícil el desenvolupament d’una obra tan complexa, i més quan han sorgit increments d’alguns treballs i dels terminis previstos a l’inici (Seguir llegint).