Comunicat FAVB.- A Barcelona l’especulació ha adquirit una dimensió global que està fora de control, un fenomen que està comportant processos d’expulsió veïnal dels barris, convertint-los en territoris temàtics al servei dels interessos dels inversors, les immobiliàries i la indústria turística.

A Barcelona, el capital financer s’ha estès per la ciutat amb un increment de prop d’un 43% durant el 2017 respecte de l’any anterior. El 85% d’aquest capital és d’origen internacional i busca taxes de rendibilitat segura, principalment en inversions en el mercat residencial, sense que importin els efectes que tenen sobre les comunitats veïnals de la ciutat.

Com a conseqüència, els preus de l’habitatge, especialment els dels lloguers, s’han disparat en els últims dos anys més d’un 20% fins a arribar als 900€ de preu mitjà a la ciutat, un preu més alt que el salari mínim i que supera amb escreix el desitjable 30% dels ingressos familiars. Es calcula que en aquest any hi haurà 44.000 finalitzacions de contractes de lloguer a la nostra ciutat. Un reflex d’aquesta situació és que el 84% dels desnonaments de 2016 -dades del CGPJ-, estan directament relacionats amb el règim de lloguer o amb el fet de no poder afrontar els forts increments especuladors. (Comunicat sencer)