Enfortim els barris!

La CONFAVC va aprovar un Pla de Treball del 2018 dotat d’uns pressupostos aprovats anualment (Pressupost 2018).

Cal destacar que treballem colze a colze amb altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Per exemple, formem part de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que és una Confederació de confederacions i federacions veïnals de tot l’Estat Espanyol.

A més tenim convenis de col·laboració amb l’empresa d’economia social com ATLANTIS  Servei Assegurador.

A més treballem amb entitats del tercer sector per la millora de la qualitat de vida, amb diferents campanyes i suma d’entitats com l’Aliança contra la Pobresa Energètica ( vam ser una de les entitats fundadores) ; la Plataforma per una Catalunya Social; del Consell d’Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya , de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya , la Xarxa d’Economia Solidària, entre moltes d’altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Vegeu les actuacions previstes pel 2018 que es vertebren en tres grans temàtiques:

 • L’Enfortiment veïnal.
 • Salut i Sanitat
 • Migracions
 • Territori
 • Habitatge
 • Economia social i solidària
 • Projectes (A-porta, Aula Actual, Lloguer Assequible i altres)

Enfortiment veïnal

 • Pla Estratègic

  Implementació del pla estratègic. Fase inicial

 • Comunicació

  1. Promoure la formació en l’ús de les xarxes.
  2. Suport a la dinamització dels espais de comunicació.
 • Formació i assessorament en temes de gestió

 • Foment d’espais col·laboratius ( p. ex a Viladecans, Manresa i Vilafranca)

 • Participació als òrgans de governança dels departamentd de Salut arreu de Catalunya i de Treball, Afers socials i Famílies.

 • Elaboració d’un Codi Ètic junta amb la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya

 • Seguiment de l’avantprojecte de la Llei de foment de l’associacionisme

Salut i sanitat

 • Ordenar els espais territorials

  Òrgans de direcció de CatSalut en els quals hi tenim presència. Cal que la informació sigui ràpida i útil. La CONFAVC ha d’assumir la coordinació.

 • Les informacions han d’arribar a les federacions

 • Anàlisi i seguiment de la reforma de l’atenció primària

 • Seguiment de les protestes per canalitzar les propostes de millora

 • Incorporació de la informació d’atenció primària, de les lluites al Mapa de la Sanitat de Catalunya. Recollida de finançament, presentació i obertura canals de comunicació amb aquest Mapa.

Migracions

 • Crear una pertinença compartida, un nosaltres en comú, de veïnatge diver

 •  Sensibilitzar al conjunt de la ciutadania

  • Organització de tallers a Santa Perpètua de Mogoda, Santa Coloma, Viladecans i Manresa convocant AV i entitats de persones migrants.
  • Elaboració de material com a punt de partida del taller. Elaboració d’un document com a recollida de propostes.
 • Elaboració d’un document que reculli les propostes

 • Enfortir la relació i el treball en xarxa amb associacions de persones migrants

Territori

 • Treballar conceptualment els temes i paradigmes urbanístics

  • Consolidar el grup de treball metropilità a través de les FAV.
  • Celebració de fòrums.
  • Analitzar altres zones territorials fora de l’Àrea metropolitana per a replicar taules.
 • Fomentar accions que permetin garantir un entorn més saludable

  • Participació a òrgans de seguiment (Generalitat i AMB) de les mesures de contaminació amb la Plat. Qualitat de l’Aire.
  • Divulgació entre el veïnat de les conseqüències per la salut de la qualitat ambiental.
  • Mobilitzar i recolzar les federacions contra els abusos de les companyies elèctriques i la gestió del sector.
 • Garantir el dret ciutadà a la mobilitat i a l’accessibilitat

  • Seguiment del Pla Metropolità,
  • Reunions institucionals (ATM)
  • Seguiment i aplicació de la Llei de Finançament
  • Treballar amb la PTP i Ecom per la celebració del 2on Congrés de Mobilitat
  • Elaboració d’un argumentari per la defensa del transport transversal i radial
  • Seguiment de l’estat de les Rodalies i l’estat de les seves línies

Habitatge

 • Treballar en la interlocució amb la Conselleria i Secretaria d’Habitatge, ajuntaments, grans tenedors i entitats socials presentant propostes a favor del dret a l’habitatge i el lloguer social

  • Participació activa a la Plataforma per l’Habitatge Digne.
  • Mantenir la participació al Grup de Treball Social d’Habitatge. Pressionar les administracions per aconseguir que cap habitatge resti buit.
  • Treballar per a despenalitzar i equiparar fiscalment les diferents modalitats d’habitatge no tradicionals, com el lloguer social.
 • Sumar per a la construcció d’alternatives

  • Enfortir el discurs a favor del lloguer social.
  • Explorar i desenvolupar formules alternatives al dret a l’habitatge.
  • Aprofundir amb el treball en xarxa i les aliances amb l’economia social i solidària.
 • Garantir el dret ciutadà a la mobilitat i a l’accessibilitat

  • Seguiment del Pla Metropolità,
  • Reunions institucionals (ATM)
  • Seguiment i aplicació de la Llei de Finançament
  • Treballar amb la PTP i Ecom per la celebració del 2on Congrés de Mobilitat
  • Elaboració d’un argumentari per la defensa del transport transversal i radial
  • Seguiment de l’estat de les Rodalies i l’estat de les seves línies

Economia social i solidària

 • Aprofundir i desenvolupar els criteris d’economia social i solidària en tots els àmbits d’actuació de la CONFAVC

  • Visibilitzar la CONFAVC en el mercat social.
  • Continuar fent el Balanç Social i extreure’n propostes.
  • Incorporar-la com a eix dels projectes impulsats.
 • Aprofundir els vincles amb l’economia social i solidària

  • Ampliar i dinamitzar la Caixa D’Eines i altres accions que fomentin la trobada.
  • Facilitar i acompanyar les AV i FAV en l’enxarxament.
  • Aprofundir en treball en xarxa i aliances.
 • Donar un impuls als projectes propis d’economia social

  • Mantenir el convenir amb Atlantis Grup Assegurador.
  • Desenvolupament de projectes propis de la CONFAVC.

Projectes