Enfortim els barris!

La CONFAVC va aprovar un Pla de Treball del 2016, dotat d’uns pressupostos aprovats anualment (Pressupost 2016)

Cal destacar que treballem colze a colze amb altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Per exemple, formem part de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) , que és una Confederació de confederacions i federacions veïnals de tot l’Estat Espanyol.

A més tenim convenis de col·laboració amb l’empresa d’economia social ATLANTIS Assegurances, i amb la plataforma de notícies FANNews Club.

A més treballem amb entitats del tercer sector per la millora de la qualitat de vida, amb diferents campanyes i suma d’entitats com l’Aliança contra la Pobresa Energètica ( vam ser una de les entitats fundadores) ; la Plataforma per una Catalunya Social; ; del Consell d’Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya () de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya , la Xarxa d’Economia Solidària, entre moltes d’altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Vegeu les actuacions previstes pel 2016 que es vertebren en tres grans temàtiques:

 • L’Enfortiment veïnal.
 • La defensa dels drets de les persones.
 • La capacitat per articular propostes i promoure projectes.

Enfortiment veïnal

 • Pla Estratègic

  Implementació del pla estratègic. Implementació i desenvolupament del programa compartit.

 • Formació

  1.Formació i assessorament en aspectes de gestió, marc legal i fiscal, transparència i una pràctica ètica.

 • Comunicació

  Tota la xarxa veïnal a les xarxes socials.
  Promoure la formació en l’ús de les xarxes socials als i a les activistes veïnals de les federacions i associacions amb la finalitat de trencar definitivament l’escletxa digital i agilitar la comunicació intra-veïnal, dirigida a actors socials i a les administracions públiques.

 • Reforçar la relació amb altres entitats

  Continuar treballant per enfortir les sinergies amb el teixit associatiu

Defensa del dret de les persones

 • Accés a la informació- Treball amb la Xarxa Pel Dret a la Informació i Comunicació (DIC)

  1.Sensibilitzar entre les entitats veïnals sobre el dret a la informació i comunicació com un dret ciutadà.

  2.Promoure un marc legal i polítiques públiques perquè aquest dret pugui ser exercit de forma efectiva.

  3.Evitar la concentració de la propietat dels mitjans de comunicació, l’autonomia dels mitjans públics vers els lobbies empresarials i polítics.

  4.Promoure, amb la Xarxa DIC, els mitjans comunitaris.

 • Economia Social i Solidària

  1.Aprofundir la participació de CONFAVC a la Xarxa d’Economia Solidària(XES).

  2. Desenvolupar el conveni amb Atlantis. /p>

  3.Impuls, difusió i suport de les estructures pròpies d’economia social: Sinera, Gestió Veïnal i la Fundació.

  4.Explorar convenis de col·laboració i cooperació amb gremis i escoles de treball per fomentar l’economia social i cooperativa.

  5.Participar, promocionar i editar, un recull de material audiovisual divulgatiu sobre l’economia social a Catalunya des de la transició democràtica.

 • Habitatge

  1.Afavorir el lloguer social: participació activa a la Plataforma per l’Habitatge Digne i al Grup de Treball pel Fons Social de l’Habitatge; solucions als desnonaments, etc.;

  2.Sumar per la construcció d’alternatives: visibilitzar el discur del lloguer social, explorar fòrmules alternatives, incorporar l’ecoeficiència, etc.

  3. Aprofundir i extendre el programa veïnal pel dret a l’habitatge: estructurar una comissió veïnal, fixar un model de referència, crear espais d’assessorament legal a comunitats, etc

  4. Seguiment per a la posta en marxa de les infraestructures pendents o aturades.

 • Medi ambient i sostenibilitat

  1.Residus: Seguiment a polítiques de prevenció i gestió.

  2.Aire: Participació a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire.

  3.Aigua: Tornar a l’ACA, potenciar el treball amb Aigua És Vida; seguiment Compromisos de l’Aigua a Catalunya; etc.

  3.Territori: Seguiment i participació Llei d’Ordenació del Territori.

 • Migracions i refugi

  1.Celebració d’unes jornades per a crear un discurs propi veïnal.

  2.Activitat lúdico-reivindicativa sobre la defensa de les persone refugiades.

  3.Enfortir la relació i treball amb les persones migrants.

  4.Donar a conèixer els nostres posicionaments entorn les migracions i refugi.

 • Mobilitat

  1.Desenvolupament Llei de Finançament del Transport Públic.

  2.Connexió del Tram.

  3.Recàrrec Metropolità del Transport.

  4.Obrir relacions nous actors.

  5.Millora de les infraestructures ferroviàries.

  6.Millora de la xarxa de la regió metropoliana.

 • Sanitat i salut

  1.Liderar la construcció d’espais participatius a les diferents regions sanitàries de Catalunya.

  2.Implicar les administracions autonòmiques i locals.

  3.Diagnosi concreta i mesurables de la situació de la salut.

  4.Construir propostes conjuntes de millora.

  5.Avaluar l’impacte – o no- de les millores.

 • Pobresa

  1.Pobresa alimentària: Impulsar o donar suport a projectes per assolir un sistema alimentari sostenible i inclusiu; mapeix d’iniciatives de lluita contra la fam; promocionar productes locals i d’economia social a escala de barri, etc.

  2.Pobresa energètica: Participar a l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE); continuar accions pel compliment de la Llei d’Emergències Habitacionals, etc .

  3.Diagnosi concreta i mesurables de la situació de la salut.

  4.Construir propostes conjuntes de millora.

  5.Avaluar l’impacte – o no- de les millores.

 • Turisme

  1.Crear un discurs i visió compartida del turisme a tot el territori.

  2.Treballar per un pla estratègic del turisme metropolità.

Projectes de sensibilització i d’intervenció social

 • Mapa de la sanitat a Catalunya

  Desenvolupar una eina comunicativa (principalment una web amb mapes explicatius i gràfics) que ajudi a tenir una visió global del Sistema Sanitari a Catalunya, i que al mateix temps posi en relleu els efectes de les retallades en sanitat dels darrers anys.

 • Lloguer assequible

  El 2016 estem en condicions de començar l’activitat i desenvolupar el projecte, conjuntament amb Gestió Veïnal, a territoris amb AV i/o altres entitats interessades. El municipi pilot del projecte és Cardedeu, on s’ha format un grup de persones vinculades a moviments pel dret a l’habitatge que està impulsant el projecte. Veure més informació.

 • Aula Actual

  Generem influència als barris per transformar: projectes d’interès social, reforçant l’enllaç amb la comunitat i promovent eines des de i pel barri. Aula Actual, també, sensibilitza sobre la realitat social de grups desfavorits i fomenta la conscienciació i implicació de la societat per millorar aquesta realitat, des de la prevenció i no des de l’assistencialisme. Més informació.

 • A-porta

  És un projecte social que, partint de la base que la gent dels barris té habilitats útils, sovint invisibles i res o poc valorades, vol generar un dinamisme nou valoritzant aquestes competències.Es tracta que a través d’una xarxa de veïns i veïnes carismàtics els quals són els que hauran de recrear un dinamisme dins els barris populars, els Picaportes. Aquests veïns i veïnes contacten amb el conjunt dels habitants del seu barri, essencialment a través del porta a porta. La seva tasca és escoltar la gent per després poder passar les informacions que creuen que pot ser d’utilitat al seu propi veïnat , així com recursos i claus de canvi per incorporar i millorar la seva vida quotidiana en el dia a diaMés informació.

 • Grups d’Interacció multicultural

  Desenvolupament del projecte que té com a finalitat promoure la
  convivència intercultural als barris del nostre país a través d’activitats formatives i dinamitzadores des de les associacions veïnals però en xarxa amb els diferents actors del territori. Més informació.

 • Eines contra la violència masclista

  Rependre el projecte contra la violència masclista al territori, és una necessitat que cal que sigui compartida per entitats i administracions per lluitar contra aquesta xacra social.Més informació.