• Lloc: CONFAVC
  • Categoríes:
  • Etiquetes:
  • Properes dates:

Consell Federal; òrgan de decisió de la CONFAVC que reuneix totes les federacions sòcies.