Des de fa cinc anys, a la CONFAVC fem el Balanç Social: una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions amb el qual ens permet tenir dades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.

El Balanç Social évalua de forma objectiva sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional. Per a fer-ho, la Xarxa d’Economia Solidària (XES)  disposa d’una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari general a omplir per part de l’empresa o entitat. També tres conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i persones voluntàries. Amb tot això s’obté de forma automàtica l’informe del Balanç Social.

A grats trets, el Balanç Social compleix dos objectius clau de l’economia social i solidària (ESS): el primer és l’obtenció d’una base estadística per a anar dibuixant l’estat del mercat social català segons els indicadors obtinguts. La segona gran funció és la de recòneixer públicament entitats i empreses de l’ESS al catàleg d’aquesta mateixa pàgina.  Més informació.