Comunicat Aporta/CONFAVC, dimarts, 1 de febrer de 2021.- Amb un 73% d’èxit en el porta a porta, el projecte d’apoderament veïnal A-porta de la CONFAVC i la cooperativa iesMed SCEL ha assolit  un elevat percentatge d’obertures en el desplegament de la segona fase al barri de Rocafonda de Mataró. Entre l’1 de maig i mitjans d’octubre de 2021, les Picaportes- veïnes carismàtiques que fan el porta a porta- han aconseguit que 437 llars de Rocafonda els obrissin la porta, el que suposa el 73% del total dels 600 habitatges visitats. Han fet una suma de 353 entrevistes als veïns i veïnes.

A-porta és un projecte social en què veïns i veïnes dels barris (les i els Picaportes) coneguts entre el veïnat i referents al territori, visiten totes i cadascuna de les llars del barri per a assessorar, empoderar i informar a les famílies sobre necessitats concretes que milloren la seva qualitat de vida.

A Rocafonda, l’objectiu del projecte finançat per l’Ajuntament de Mataró ha estat disminuir el nombre de llars que pateixen vulnerabilitat energètica, assessorant en la gestió i la reducció de les factures de subministraments bàsics. Al porta a porta, l’equip de Picaportes ha donat consells i recursos per conscienciar sobre com realitzar un consum d’energia responsablecom adequar les llars al fred i a la calor amb solucions de baix cost i com entendre i reduir les factures d’aigua, llum i gas, fent així al veïnat protagonista del seu propi consum. També s’han tractat les condicions i l’eficiència energètica de les llars, per a impactar menys en el medi ambient i reduir així la petjada ecològica, un altre dels objectius de la segona fase.

Les entrevistes fent el porta a porta han detectat com un 80% (251) de les llars entrevistades del barri de Rocafonda  paguen un sobrecost a les factures de subministraments bàsics. Això suposa un increment significatiu respecte de la primera fase, a on el percentatge era del 49%.

Les dades també mostren com un 33% dels habitatges no estan adequats al fred i un 36% no ho estan a la calor. La taxa de llars amb demores en el pagament de les factures és d’un 23% (en dues o més ocasions) i d’un 10% (en una ocasió). A un 67% dels habitatges no han tingut mai un retard en el pagament de les factures d’aigua, llum i gas.

En el cas de la llum, la majoria de les incidències a les factures són per tenir contractades tarifes amb sobrecost (a 141 llars); per no haver demanat el bo social (a 68) quan, segons els requisits, es podria tenir accés; a 59 llars la incidència detectada és pel tipus de potència contractada i a 33 habitatges, per serveis extres contractats.

Quant a la factura de l’aigua, a un 40% de les llars (76) també s’hi ha detectat un sobrecost. No disposar de la tarifa familiar quan hi tindrien dret (49 llars) o no tenir aplicada la tarifa social (28 llars) són algunes de les causes d’aquest increment.

Els indicadors esmentats –la impossibilitat de fer front a les factures i l’adequació dels habitatges al fred i a la calor- són dos dels tres indicadors que utilitza l’Oficina d’Estadística de la Comissió Europea (l’EUROSTAT) per a mesurar la vulnerabilitat energètica a les llars. En el cas de Rocafonda, aquest patró mostraria com entre el 30 i el 35% de les llars visitades al barri pateixen vulnerabilitat energètica, aproximadament una de cada tres famílies. (Comunicat pdf)