Comunicat FAVReus.- En el marc de l’Assemblea general ordinària trimestral de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus,  la mateixa per part de la Junta Directiva es va plantejar l’aplicació, de cara al proper exercici, del màxims criteris de transparència en la gestió de l’entitat. Així, la voluntat de la FAVR  es fer públics els seus comptes, des del primer fins al darrer cèntim. Amb aquesta decisió acordada per unanimitat dels assistents, la FAVR donarà compliment a la legislació vigent a la vegada que dona un pas endavant en la transparència de la seva gestió, publicant la totalitat dels seus ingressos i despeses.

Recordem que les principals fonts de finançament de la FAVR son les aportacions de les entitats, que abonen una quota anual de 70 euros, el conveni amb l’ajuntament de Reus, que ascendeix a 7.000 euros anuals i les subvencions vinculades a programes concrets, com ara les de la Diputació de Tarragona.
 
En aquest sentit, i malgrat no estar obligades legalment la majoria de les associacions federades, els presidents assistents van acordar aplicar els mateixos criteris de transparència  a les seves entitats, fent públics els balanços econòmics totals de les seves mateixes, més enllà de la documentació que s’aporta a l’ajuntament per justificar les subvencions.
Amb aquesta decisió el moviment veïnal de la ciutat vol donar un pas endavant en la transparència de la seva gestió i evidenciar el seu compromís amb els socis de cadascuna de les entitats, amb els ciutadans de Reus gràcies als impostos dels quals rebem subvencions i amb l’administració local, garant última del bon ús i destinació dels fons públics que atorga. 
 
Reus, desembre de 2016