Comunicat CONFAVC.- Les dades de generació i tractament de residus relatives a 2016 fetes públiques recentment tant a la ciutat de Barcelona com a la comarca del Vallès Occidental, mostren una situació d’esgotament del model de recollida de residus actual.

A l’espera de les dades 2016 del global de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la resta de Catalunya, des de Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) es constata que el model actual de recollida de residus municipals es troba esgotat i necessita de noves mesures.

Per exemple, les primeres dades públiques i més significatives de la Catalunya metropolitana, apunten que al Vallès Occidental la recollida selectiva aquest 2016 es manté estancada en un 34%. A Barcelona es recull selectivament un 35,9%, el que suposa un retrocés respecte l’anterior any (36,3%) i cada vegada més lluny del 40% assolit l’any 2010.

A nivell metropolità i del conjunt de Catalunya, la situació fins al 2015 és similar, amb dades que no creixen significativament des del 2009. És evident que aquesta evolució dificulta enormement assolir l’objectiu que la Generalitat marca per l’any 2020: una recollida selectiva del 60%.

Davant d’aquestes dades, s’arriba a les següents conclusions: (Comunicat pdf)