Notícia CONFAVCT.- L’assemblea general ordinària de la mutualitat veïnal Sinera, celebrada el passat 14 de juny, va votar per unanimitat un canvi de Junta de la mutualitat per caducitat del mandat. Antonio Gámez a partir d’ara substitueix a Pura Velarde en la Presidència. També assumeix la Vice-presidència Joan Lluís de las Heras,  i Julián Carrasco passa a ser tresorer de l’entitat. 

Els tres membres de la Comissió de Control van renovar el mandat, que segueixen essent José Antonio Alvear, Julio Jiménez i Joan Bordetas. Els auditors també van renovar, així com la vocalia que detenta el president de la CONFAVC, Jordi Giró.

“Davant del temps difícil d’estancament del moviment associatiu, des de Sinera em veig amb l’obligació de reprendre aquest repte i dirigir-me a les associacions veïnals i a les federacions per a treballar conjuntament amb la CONFAVC sobre aquest horitzó: reprendre el creixement tant del moviment veïnal com de Sinera”.

L’assemblea, que es va celebrar el Citilab a la tarda del passat 17h, va comptar amb una participació de les 54 persones representants de 18 associacions veïnals, totes sòcies de la Confederació  Durant aquest encontre veïnal està es van aprovar els comptes anuals de l’exercici del 2021 i l’informe de gestió sense grans canvis en els reptes de la mutualitat.

Sinera: 28 anys de mutualitat veïnal

Actualment, col·laboren amb Sinera un total de 140 associacions veïnals de tot Catalunya, totes també sòcies de la CONFAVC. La mutualitat compta amb més de 50.000 persones protegides a tot Catalunya, encara que la majoria dels seus membres són de la comarca del Baix Llobregat.

Sinera ofereix els serveis clàssics d´enterrament, incineració i repatriació, però també l’assessoria jurídica en el moment de defunció de la persona o fer-se càrrec de tots els tràmits burocràtics. De fet, després de 28 anys, la mutualitat ha esdevingut una de les primeres entitats de Catalunya en aquest àmbit.

Sinera es va constituir el novembre del 1994 sota l’impuls dels seus fundadors i socis protectors: la mateixa CONFAVC, la Federació Comarcal del Baix Llobregat, la FAV de Barcelona i la FAV de L’Hospitalet, i recollint tota la tradició de les vocalies d’enterraments del moviment veïnal.

Junta sortint:

caducitat
Presidenta Concepción Velarde 2022 (*)
Vicepresident Antonio Gámez 2024
Tesorer Manuel Piñar 2024
Vocal Jordi Giró 2022 (*)
Vocal Julián Carrasco 2022 (*)
Vocal Joan Lluís de las Heras 2024
Vocal Francisco Valle 2024
Secretari Moisés Lara 2024

Nova Junta:

caducitat
President Antonio Gámez 2026
Vicepresident Joan Lluís de las Heras 2024
Tresorer Julián Carrasco 2026
Vocal Jordi Giró 2026
Vocal Concepción Velarde 2026
Vocal Manuel Piñar 2024
Vocal Francisco Valle 2024
Secretari Moisés Lara 2024