Notícia CONFAVC.- Com endegar campanyes de comunicació efectives des de les entitats veïnals? Quines plataformes comunicatives ens ofereixen una comunicació multimediàtica per arribar als nostres públics? Quines  principals eines de codi lliure ens possibiliten l’edició, el disseny i el tractament dels continguts d’una manera atractiva i intuïtiva per la persona usuària? I finalment: com fer ús de la nova APPVeïnal de la CONFAVC?

Des de la xarxa d’activitats formatives de la CONFAVC, TRAMA,  s’ha organitzat un seminari on-line de dos dies – 24 i 25 de març, de 17 a 19h amb l’equip de comunicadores de Social.cat, per a reforçar els coneixements en comunicació digital de les nostres AV i federacions, així com d’altres entitats del moviment associatiu del país.

En la darrera sessió del 25 de març, aprofitarem el seminari on-line per explicar com funciona la nova APPVeinal i perquè és una eina molt oportuna per a reforçar la comunicació veïnal entre AV i veïnat, i entre entitats veïnals com federacions i la mateixa CONFAVC.

Empleneu la butlleta: Inscripcions obertes!