Comunicat CONFAVC.- Amb l’objectiu de trencar l’aïllament del veïnat i poder assessorar porta a porta sobre com actuar en l’economia domèstica per a reduir la despesa energètica i d’aigua i fer un acompanyament personalitzat en les famílies afectades per la pobresa energètica, avui 4 de juliol s’ha presentat el Centre Cívic del barri tarragoní de Campclar el projecte A-porta.

Aquest programa de la Confederació d’Associacions Veïnals a Catalunya (CONFAVC), inspirat en una iniciativa francesa -VosinMalin- es desplegarà a Campclar des de l’1 de juliol fins al desembre d’enguany, a través d’un equip multicultural de cinc persones del mateix barri formades en eficiència i pobresa energètica -els anomenats Picaportes- i que aniran porta a porta a 500 habitatges, fent un acompanyament personalitzat als seus mateixos veïns i veïnes.

A Campclar el projecte es desplega amb la complicitat del moviment veïnal de la ciutat (FAVTarragona) i del barri – AV de Camp-Clar- comptant amb el parteneriat de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació «La Caixa». També cal esmentar la participació de la cooperativa iesMed, puntal en l’assessorament per adaptar l’experiència francesa a Catalunya (Comunicat pdf)