Divulgar entre les gairebé 500 entitats sòcies els punts claus de la nova visió de la CONFAVC i les noves línies estratègiques de treball, tot resumit en una càspsula audiovisual viralitzada.  Amb aquest horitzó hem engegat una campanya divulgativa que durarà fins l’estiu perquè les entitats sòcies sàpiguen quin camí i rumb, “hem escollit”col·lectivament”, després que la 44ª Assemblea de les AV de Catalunya, celebrada el passat 30 de març a Sabadell,  aprovés el Marc Estratègic “El Futur És Ara” 2019-23.

Concretament el plenari de la 34a va aprovar aquest full de ruta que es vertebra en els següents eixos.

1)     Unitat d’acció des de la lluita i la mobilització.

2)    Model d’entitat sostenible econòmicament i més descentralitzat per escoltar millor el territori.

3)    Promoció de nous lideratges amb perspectiva de gènere.

4)   Redefinició de l’ideari revisant la raó de ser del moviment veïnal com a agents de transformació social.

5)    Treballar per la defensa de la democràcia per fomentar  una ciutadania crítica, compromesa i informada.

6)   Noves sinergies i aliances estratègiques amb moviments socials per reforçar la visió comunitària.

7)    Compromís ferm amb la defensa dels drets socials i col·lectius, posant èmfasi en la convivència i la cohesió social, des de la interculturalitat, la vida digna, la sostenibilitat ambiental, la lluita contra les desigualtats socials i la defensa dels serveis públics de qualitat.