AV: construïm barris

Què és una AV?

AV de l'Esquerra de l'Eixample

Les associacions veïnals són entitats constituïdes per veïns i veïnes que treballen voluntàriament per a millorar la qualitat de vida dels barris de Catalunya. És a dir, les AV històricament han abanderat reivindicacions populars per a fomentar la cohesió social i davant de l’exclusió social, la degradació ambiental, l’especulació urbanística, entre d’altres agressions al veïnat.

Com constituir una AV?

Una associació és constitueix voluntàriament per tres o més persones, en el cas de federacions o coordinadores serien per tres o més associacions. Per tant, les associacions poder constituir federacions i aquestes confederacions. En ambdós casos ell tràmit és pràcticament el mateix.

Com federar-se a la CONFAVC?

Les associacions i federacions legalment constituïdes, que així ho desitgin i no igualin o superin l’àmbit federatiu de la CONFAVC – és a dir Catalunya- poden federar-se, aportant els requisits que s’especifiquen a la fitxa. Les AV ho poden fer directament només si no tenen àmbit federatiu, és a dir, si no existeix cap federació veïnal sòcia.