Serveis

Què aporta formar part de la CONFAVC?

Associacions veïnals i federacions, com ja sabeu, la CONFAVC és una entitat sense ànim de lucre del moviment veïnal que a través dels seus projectes, campanyes i serveis treballa per a la millora de la qualitat de vida del veïnat de Catalunya.

Ara bé, concretant-ho més, i com a entitat de tercer grau, què oferim a les entitats sòcies? En aquest quadre us ho detallem. ( Dítptic divulgatiu)

 • Formar part d‘una associació líder a Catalunya
 • Estar informada i assessorada i accedir a la formació necessària per a potenciar la qualitat del moviment veïnal
 • Sumar forces per a defensar els drets i els interessos dels barris davant de les institucions
 • Assegurar bones relacions amb institucions i associacions vinculades al moviment veïnal

1. Assessoraments bàsics i puntuals (serveis gratuïts per AV i federacions sòcies).

 • Representació i defensa davant de les administracions
 • Comunicació: informació del món veïnal, del què fem, a través dels mitjans de comunicació propis i suport a comunicació de les AV
 • Formació: en comunicació i participació, assessoraments per a presentació de projectes i altres temes.
 • Responsabilitat civil en la tasca dels membres de la junta.
 • Biblioteca i arxiu històric especialitzat.
 • Recursos dels BarrisVioletes per a visibilitzar les dones del moviment veïnal i construir barris des de la perspectiva de gènere.

2. Projectes amb cerca de finançament compartit.

 • Aula Actual: projecte socio-educatiu.
 • A-porta:: Veïnes i veïns que visiten port a porta l seu veïnat per a millorar la seva qualitat de vida amb un acompanyament personalitzat.

3. Serveis i recursos especialitzats amb preus especials per a les entitats sòcies.

 • Assessorament legal-jurídic sobre el moviment veïnal.
 • Gabinet de comunicació.
 • Assessorament legal-jurídic sobre el moviment veïnal.
 • Formació especialitzada.
 • Disseny i elaboració de projectes
 • Guies i publicacions.
 • Gestió de comunitats de propietaris: Cooperativa Gestió Veïnal de Barri.
 • Enterrament i decessos: Mutualitat Sinera.
 • Assegurances de les AV i persones associades: Atlantis Assegurances
 • Cooperativa d’Habitatge de Lloguer Asseguible: Omplim els Buits.

 • Les AV i federacions legalment constituïdes, que ho sol·licitin i no  igualin ni superin l’àmbit territorial de Catalunya
 • Les AV  ho poden fer directament sempre hi quan no tinguin àmbit federatiu (federació).