Les companyies del grup ACM España, al qual pertany ATLANTIS, han tornat a obtenir el Segell EthSI®, que certifica el compliment de criteris relacionats amb el foment de la sostenibilitat social, ambiental i la transparència, tant a nivell de la seva gestió como dels productes que ofereixen.

El segell EthSI és un registre promogut per l’organització FETS (Finançament Ètic i Solidari), que valora aspectes relacionats amb un comportament ètic de la organització: responsabilitat social, inversió socialment responsable, mutualisme, transparència o vinculació amb l’economia social, entre altres.

Més informació sobre ATLANTIS, el servei assegurador del veïnat.