Notícia CONFAVC.- A Barcelona, existeixen gairebé 4.800 experiències d’economia social i solidària, que representen un 2,85% del total d’empreses de la ciutat. Aquest sector agrupa un extens ventall d’iniciatives que va des de cooperatives d’ensenyament i salut; equipaments culturals de gestió comunitària; entitats de finances ètiques, mercats d’intercabvi i bancs del temps, mutualitats de previsió social, distribuïdores de productes ecològics i de comerç just, entre d’altres iniciatives.
Concretament, segons l’estudi «L’economia social i solidària» – realizat per la cooperativa La Ciutat Invisible per l’Ajuntament de Barcelona– existeixen 861 cooperatives de totes les classes, que representen un 20% de les cooperatives de Catalunya. Segons una radiografia per barris, el districte de l’Eixample aplega el 24% del total de cooperatives barcelonines. En la franja entre 10 i 20% de densitat cooperativa trobem Sant Martí (17%), SantsMontjuïc i Gràcia (11%). A la resta de districtes s’ubiquen entre el 9% de les cooperatives (Ciutat Vella) i al 3% el districte amb menor densitat: Horta-Guinardó.
Davant de la diagnosi d’aquest estudi, el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària va proposa articular una sèrie d’accions per enfortir el sector. Per exemple, es va comprometre a treballarà per implementar clàusules socials en la contractació pública, que reconeguin l’impacte positiu de les pràctiques de les empreses d’Economia Social i Solidària i els doti de preferència com a proveïdors del sector públic, posant en valor el retorn social de la seva activitat. (Llegir informe)