Context

(NOVA WEB!) La proporció de persones a Catalunya en risc a la pobresa ha passat del 19,2%, l’any 2010, al 20,9%, l’any 2014. La composició actual del risc a la pobresa està marcada per la caiguda de les rendes mitjanes netes, que a Catalunya, segons l’enquesta de pressupostos familiars de l’INE i l’Idescat, han passat dels 19.239 euros per unitat de consum, el 2010, als 18.104 euros, el 2014.  La població en risc a la pobresa és un indicador relatiu que mesura la desigualtat, concretament el nombre de persones que tenen uns ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població de referència. Per tant, no mesura la pobresa en termes absoluts. En aquest sentit, la taxa AROPE explora, a banda del risc a la pobresa, les privacions materials i la intensitat laboral. L’any 2014, la taxa AROPE es va situar en el 26,0% a Catalunya, 1,3 punts més que l’any 2010, quan aquesta era del 24,7%. t.

Posicionament

 • Diàleg entre veïns i veïnes.
 • Apoderament de les persones.
 • Suport i acompanyament.
 • Escolta activa.
 • Capacitació.
 • Participació social.
 • Xarxa d’actors.

Proposta

És una projecte social que, partint de la base que la gent dels barris té habilitats útils, sovint invisibles i res o poc valorades, vol generar un dinamisme nou valoritzant aquestes competències . En definitiva, aprofitar la capacitat d’iniciativa del veïnat en benefici del seu barri. Per tant, identifica el recursos personals dels veïns i veïnes més vulnerables, millora les seves habilitats mitjançant la creació de serveis què facilitin la relació amb les institucions locals. En conseqüència, també genera entre els habitants una dinàmica col·lectiva, creativa i integradora per al seu barri.

En resum, A-Porta apropa els serveis al veïnat, i lligant amb serveis socials, pretén detectar per a prevenir sobre tots el aspectes que tinguin a veure amb la seva qualitat i condicions de vida (la salut, la pobresa, la violència masclista, la immigració, etc.) El nostre projecte, amb el porta a porta, arriba a les famílies, crea vincles, informa, dóna suport, i empodera a les persones.

Qui són els/les Picaportes?

Són una xarxa de veïns i veïnes carismàtics que hauran de crear un dinamisme dins els barris populars . Els Picaportes són persones del mateix barri, compromeses, respectades, carismàtiques en el seu entorn i solidàries amb el conjunt dels habitants del seu barri, que contacten amb el veïnat essencialment a través del porta a porta.

 La seva tasca és escoltar la gent per després poder passar les informacions que creuen que pot ser d’utilitat a la gent, així com recursos i claus de canvi per incorporar i millorar la seva vida quotidiana en el dia a dia. A través d’aquest contacte i relació, a més, els habitants visitats surten del seu aïllament i fins i tot poden arribar a incorporar-se a actes o esdeveniments que siguin profitosos per a la comunitat.

Els Picaportes, són persones del mateix barri, compromeses, respectades, carismàtiques en el seu entorn i solidàries . Són la peça clau del projecte, una mostra representativa de la realitat social dels habitants del barri, amb l’objectiu de poder arribar a la major quantitat de gent.

Els Picaportes estan formats en missions, planificades entre els actors locals i l’administració i què són d’interès comunitari. Gràcies a aquesta formació contactaran amb la gent del barri per ajudar-los a l’accés dels serveis; a conèixer les seves necessitats i a oferir respostes per un benefici col.lectiu. Són persones que dediquen unes 15 h/mes a aquesta tasca . Treballen en equips d’unes 20 persones en zones d’1 1 mil habitants, aproximadament.

Impacte

Projecte desplegat des de l’octubre del 2016 a  15 barris i a 7 municipis catalans: veure nova web: 

 • Can Mariner i el Centre, Santa Coloma de Gramenet.
 • Can Puiggener, de Sabadell.
 • Rocafonda, de Mataró.
 • La Montserratina, de Viladecans.
 • Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona,  i Can Peguera, de Barcelona.
 • Horts de Miró, de Reus.
 • Campclar, de Tarragona.

Segell de qualitat