El veïnat té dret a decidir les polítiques socials

Posicionament

  • Volem un servei nacional de salut que garanteixi el dret a la protecció de la salut i l’atenció a la malaltia; totalment públic.
  • Un sistema educatiu que aposti clarament per l’educació pública.
  • La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i la precarietat han de ser una prioritat: cal una aposta ferma per les polítiques actives d’ocupació.
  • Una Catalunya social finançada a través d’una fiscalitat justa, redistributiva i mediambientalment sostenible que gravi més les rendes del capital que les del treball.
  • Són necessàries unes polítiques d’habitatge que garanteixin el dret a un habitatge digne: creació d’un fons d’habitatges destinat al lloguer social, recuperar el “lloguer forçós” per als habitatges buits que estan en mans de les entitats financeres, etc.

Context

Les polítiques de retallades del Govern de Catalunya i des del Govern central no han fet sinó agreujar la situació de pobresa i de desmantellar el nostre estat del benestar. Les estadístiques parlen soles: la taxa d’atur en els darrers anys no ha baixat del 22% – duplica la mitjana europea – i 7 de cada 10 veïns i veïnes de Catalunya està afectat per algun indicador d’exclusió social.

Proposta

Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, van fer públic un manifest previ a la gran manifestació del 6 d’abril del 2014, on es recollien les bases per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país. A partir d’aleshores les entitats van crear una plataforma reivindicativa i de treball estable.