Comunicat FAVT.- Informem de la celebració, previ acord de la Junta Directiva, i en compliment del que disposen els seus Estatuts, de l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT), que tindrà lloc el pròxim 16 d’octubre de 2021, al Casal Cívic de Ca N’Aurell de Terrassa, a les 10:30 hores, en convocatòria única, amb el següent ordre del dia: (Convocatòria pdf)

 1. Paraules de Benvinguda de la Presidenta
 2. Aprovació de les Actes Assemblea General Ordinària 23 i 30 de gener de 202
 3. Presentació i Aprovació Memòria 2020
 4. Presentació i Aprovació Balanç Econòmic 2020
 5. Presentació i Aprovació de Pressupost 2021 definitiu.
 6. PAUSA
 7. Presentació de la Candidatura a la nova Junta Favt, breu exposició del Pla de Treball de la Candidatura i breu torn de preguntes
 8. Elecció de la nova Junta Directiva
 9. Torn obert de paraules.

A causa de les actuals restriccions per COVID, l’aforament a la sala es trobarà limitat a un màxim de 44 persones, comptant amb les corresponents mesures de protecció:

 • Desinfecció de mans en entrar a l’equipament
 • Dins l’equipament i la sala deixar una distància de 1,5 m entre persones
 • Dins l’equipament i la sala durant l’activitat dur la mascareta posada
 • Ventilació de la sala durant l’activitat.

Terrassa, 12 d’Octubre de 2021