Notícies CONFAVC.- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat una sèrie de recomenacions per adaptar les activitats del voluntariat – per tant, també l’activisme que fem des de les AV- a les fases 2 i 3 del desconfinament en les quals ens trobem, tenint com a taló de fons les precaucions per evitar nous contagis.

Pel moviment veïnal que es troba a la fase 2 ( tot Catalunya excepte Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre).

  • Activitat voluntària necessària per l’interès públic: Les AV que estiguin en aquesta fase, cal que tinguin en consideració l’activitat de voluntariat ha de ser considerada rellevant i necessària per a l’interès públic i la seva necessitat ha d’estar justificada.
  • Desplaçaments: S’ha de desenvolupar dins dels límits geogràfics de la regió sanitària on és l’entitat. Cal recordar que cal disposar del certificat específic de mobilitat que acredita estar realitzant tasques de voluntariat i justifica el vincle de les persones voluntàries amb l’entitat. A més, la persona voluntària ha de dur el certificat autoresponsable degudament omplert i el full de compromís que l’acredita com a persona voluntària d’una entitat.
  • Concentració de personal: Es permeten trobades de fins a 10 persones a l’aire lliure i fins a 6 persones en espais tancats.
  • Població mobilitzada: Sobretot per la nostra gent d’edat avançada, no és recomanable activar encara les persones voluntàries siguin persones  de  risc (persones  vulnerables  i/o  amb  patologies  prèvies)  pel  covid19 d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries.
  • Equips de protecció:  Caldrà fomentar el desplegament de l’activitat de màxima protecció per a tots els participants i respectar en tot moment les indicacions en relació amb els equips de protecció individual, les mesures d’higiene i el distanciament físic. Per tant caldrà dotar el personal voluntari dels equips de protecció, que seran fonamentalment mascaretes, guants i, si escau, d’acord amb l’avaluació de riscos, ulleres.

Pel que fa a les AV que es trobin en la fase 3, l’activitat de voluntariat també ha de ser considerada rellevant i necessària per a l’interès públic i la seva necessitat ha d’estar justificada igualment.

  • Desplaçaments: El desplaçament de la persona voluntària pot superar els límits de la regió sanitària on resideix per les regions sanitàries limítrofs que comparteixen la situació de la fase 3. En aquests casos també cal disposar del certificat específic de mobilitat que acredita estar realitzant tasques de voluntariat i justifica el vincle de les persones voluntàries amb l’entitat. A més, la persona voluntària ha de dur el certificat autoresponsable degudament omplert i el full de compromís que l’acredita com a persona voluntària d’una entitat.
  • Concentració de personal: En aquesta fase es permeten trobades de fins a 15 persones a l’aire lliure i fins a 10 persones en espais tancats.

Aquí teniu més detallades les recomanacions del Departament de Salut.