Està consolidada la democràcia? Pot haver democràcia sense participació ciutadana? Com influeix el desplegament de diferents canals de participació ciutadana en la qualitat democràtica d’un país?

A través de les càpsules audiovisuals formatives de Trama l’escola veïnal de la CONFAVC– el seu director i expert internacional en aquest camp, Fernando Pindado,  ofereix una sèrie de formacions  molt amenes i per a tots els públics on s’expliquen les claus fonamentals i els mecanismes existents de participació ciutadana que esdevenen els pilars per la consolidació de societats democràtiques.

Cal destacara que aquests capítols sobre la participació ciutadana es poden complementar amb càpsules formatives d’altres ponents de renom internacional que també es poden trobar a la web de Trama, tals com la càpsula de Janina Welp, investigadora associada a l’Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, de Ginebra (Suïssa); o la càpsula de Quim Brugué, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona i qui fou el primer director general de Participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya l’any 2003.