Quines són les principals baules per a vertebrar una campanya reivindicativa amb èxit? Com identificar els públics afectats? De quina manera fer una calendarizació de les actuacions i  idear una bona campanya de comunicació?

Amb l’objectiu d’ajudar entorn la gestió associativa de les entitats veïnals, al dia dia, l’escola veïnal de la CONFAVC, Trama, va iniciar una col·lecció de fitxes didàctiques signades pel sociòleg Pep Martí: veu experta en el moviment veïnal i qui ha treballat i hi ha estat implicat durant més de 40 anys. Aquesta col·lecció ja compta amb onze fitxes que aborden d’una manera amena i didàctica aspectes tant bàsics sobre com fundar una associació veïnal, redactar els seus Estatuts, o preparar una assemblea anual.

Exploreu-les! Us ajudaran en el vostre dia a dia associatiu! (Anar a l’enllaç de la col·lecció)