Comunicat FAVT i altres entitats.- Reunida el passat dijous dia 8 de novembre la Comissió Ciutadana de Seguiment, Impulsa i Garantia de les Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, i després d’haver analitzat la situació social de Terrasa i la seva evolució durant aquest darrer any, on augmenta d’una forma alamrmant les denúncies per vulneració de molts drets col·lectius fonamentals, recollits a la Carta, es decideix – per unanimitat de les entitat socials que la formen, així com la Síndica Municipal de Greuges i d’Amistia Internacional com a membre observador- demanar una reunió amb els màxims responsables polítics de l’Ajuntament de Terrassa que porten àrees que gestsionen o tenen incidència en el compliment del Dret a l’Habitatge, el Dret de l’Educació -concretament en el tema de discriminació dels Drets dels Infants als Menjadors Escolars- als Serveis i al Dret a la Salut, davant de les evidències de vulneració dels drets recollits a la Carta i per tant cal que els responsables polítics informin de les actuacions que s’estan portant a terme per a garntir el compliment de la Carta de Salvaguarda de Terrassa. ( Comunicat pdf)