Notícies CONFAVC.- El president de la CONFAVC, Jordi Giró, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, han signat la cessió en comodat de l’arxiu històric de l’entitat  a la Generalitat de Catalunya amb la voluntat que aquest patrimoni de la memòria del moviment veïnal del país estigui ben preservada i sigui consultable amb facilitat per a tota la ciutadania que ho desitgi a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).

El fons te 31,1 metres lineals de documentació textual en paper, a més de 621 imatges, 470 cassetes, 348 CD,11 DVD, 24 vídeos VHS, 51 cartells, 12 transparències, 9 dibuixos i 7 disquets, i va ingressar a l’ANC a la primavera de 2019, aprofitant la conjuntura de canvi de seu social de l’entitat. A partir d’aquest moment, l’equip professional de l’Arxiu va iniciar el seu tractament arxivístic per poder-lo obrir ara a la consulta pública.

Cal recordar que entre el 2000 i 2003 es va encarregar a una empresa especialitzada en documentació, la realització d’una primera organització i descripció de la tota la documentació recollida. Aquests treballs van servir de base per a la feina arxivística duta a terme els darrers mesos per l’ ANC que ha pogut registrar un total de 2.691 unitats de catalogació, consultables en línia.

El fons documental ingressat conté la documentació generada i rebuda per la CONFAVC en el desenvolupament de les seves activitats pròpies. S’inclouen documents sobre la seva administració general i organització, estatuts, llibres d’actes de les juntes directives, ponències d’assemblees generals, plans estratègics, estructuració interna i metodologies de treball. Altres materials inclosos són els referents a campanyes i comissions de treball, informes, memòries anuals, estudis, estadístiques generals, legislació, acords, convenis i participació en litigis. El fons també recull un gran volum de publicacions de diferents associacions de Catalunya i dossiers temàtics que apleguen gran quantitat d’informació territorial i sectorial. Part de la documentació inclosa correspon als actes oficials, inauguracions i commemoracions, així com els comunicats de premsa i la correspondència amb altres entitats.

La incorporació d’aquest fons documental a l’ANC complementa altres fons rellevants d’origen privat i públic que s’hi conserven, d’importància per a la història social i política recent en particular, com a testimonis dels moviments socials vinculats a la lluita pels drets dels treballadors (Confederació Sindical de Treballadors de Catalunya (CSTC)-Coordinadora Obrera Sindical (COS) | ANC1-596 o Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) | ANC1-239, entre altres), els refugiats (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR) | ANC1-956), l’escola pública (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) | ANC1-1060), el moviment gai (Moviment Gai (Armand de Fluvià i Escorsa) | ANC1-415), el feminisme (Partido Feminista de España-Club Vindicación Feminista | ANC1-929) o el valors de la pau i la no-violència (Moviment per la Pau | ANC1-1064 o Col·lecció documental sobre el moviment pacifista de la Fundació per la Pau | ANC1-1138).