Comunicat de Marea Blanca Catalunya, 30 d’abril.-

La decisió de suspendre la Llei d’Universalització de l’Assistència sanitària acordada pel Tribunal Constitucional suposa la vulneració del dret a la salut en les persones excloses de la sanitat pública pel RD 16/2012, dret fonamental reconegut en la mateixa Constitució com en les declaracions internacionals com la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides de 1948 i la Carta Social Europea.

Tal com ha quedat acreditat en diferents estudis publicats aquests dies, des de l’entrada en vigor del RD 16/2012 s’ha incrementat la mortalitat entre les persones en situació administrativa irregular.

Per tant, la decisió del Tribunal Constitucional suposa automàticament donar el vistiplau a aquesta realitat incontestable. Hi ha decisions polítiques i judicials que posen en risc la salut pública, dret social
col·lectiu que també és vulnerat per lleis com el RD 16/2012.

Rebutgem frontalment aquesta decisió del Tribunal Constitucional suspenent la Llei d’Universalització d’assistència sanitària, la vigència de la llei catalana i a exigir a alhora la derogació immediata del RD 16/2012.

Instem al ‘Departament de Salut’ que continuï garantint l’atenció sanitària pública i gratuïta sense exclusions a tota la ciutadania de Catalunya, desobeïnt si cal al Gobierno i al Tribunal Constitucional, per tal d’evitar que mori ningú per haver-li negat l’assistència deguda i possible a la que té dret com a ésser humà, la qual cosa suposaria ‘genocidi per omissió’.

Demanem als professionals sanitaris que, en funció del seu deure d’atenció i del dret l’objecció de consciència, atenguin totes les persones en situació irregular. En especial, demanem a tots els professionals d’admissió dels centres sanitaris que facilitin l’accés als serveis i no posin barreres administratives ni obliguin al pagament il·legal per l’assistència.

Marea Blanca de Catalunya