Comunicat AV La Florida, Santa Eulàlia, Bellvitge i CollBlanc-Torrassa, 8 de juliol.-  El passat 3 de juny tres de les quatre associacions veïnals sotasignades (AViV Som Santa Eulàlia, AViV La Florida i AVVI de Bellvitge) vam adreçar oficialment una petició a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet (de la que en som membres) de convocatòria d’una Assemblea General extraordinària. Basàvem la nostra sol·licitud en l’article 10.2 dels estatuts vigents de la Federació que
estableix el següent: L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Trenta dies després no s’ha fet efectiva la convocatòria de l’Assemblea General amb caràcter extraordinari. Però ni tan sols hem rebut resposta a la nostra petició. L’única resposta dels màxims responsables de la Federació ha estat el silenci. Es tracta, doncs, d’una clara vulneració dels propis estatuts de la Federació.

Dissortadament s’ha vulnerat algun article més. A la mateixa petició les tres associacions fèiem esment l’article 10.1 dels estatuts: L’Assemblea General es
reuneix amb caràcter ordinari com a mínim un cop l’any, dins dels sis primers mesos de l’any, per a aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el
pressupost i els comptes anuals. De la mateixa manera que entenem que durant l’any 2020 no es convoqués l’Assemblea General degut a la greu situació sanitària de pandèmia i les restriccions existents, no trobem justificació al fet de no haver convocat l’Assemblea General Ordinària, durant al primer semestre de 2021 tal i com estipulen els estatuts.

Fins i tot, admetent que les mesures sanitàries no permetessin realitzar l’Assemblea General amb les millors condicions durant el mes de juny, des de les
associacions sotasignades vam oferir-nos per donar suport tècnic a la realització d’una Assemblea General de manera telemàtica, un format que ha facilitat que
moltes associacions i federacions veïnals, així com la pròpia CONFAVC, hagin fet la seva Assemblea General al 2021, amb plena normalitat. Un cop més, no es va respondre al nostre oferiment.

Ens sembla greu no només la vulneració dels estatuts sinó la indiferència que ha mostrat l’anomenat ‘Secretariat’ de la Federació, davant d’una demanda oficial de tres associacions veïnals (membres de la Federació), contemplada als estatuts i que representen més del 10% de membres associats de la pròpia Federació. Amb l’adhesió de l’Associació de Veïns de Collblanc-La Torrassa ja som quatre entitats veïnals que creiem insòlita la situació i demanem a la Presidència de la Federació més respecte pels seus associats i pel moviment veïnal de la ciutat.

D’altra banda denunciem l’actitud del President de la Federació amb l’Associació de Veïnes i Veïns de La Florida. En una piulada feta al seu compte oficial de twitter el passat 18 de maig, la Federació va fer públic que no reconeixia l’Assemblea
General de l’AViV de La Florida realitzada el 15 de maig. Però els companys i companyes de La Florida no van rebre cap comunicació oficial de la Federació. Ens preguntem, per tant, quan i a on s’ha decidit aquesta postura. Perquè les quatre associacions sotasignades d’aquest comunicat pertanyem a la Junta Directiva de la Federació i en aquest òrgan de govern, l’únic reconegut als estatuts, no s’ha debatut aquest tema. Creiem que s’està fent un mal ús de les xarxes socials de la Federació i encara pitjor, s’han infringit els principis de participació, debat col·lectiu i democràcia interna de la Federació. En aquest sentit, exigim que aquesta qüestió es tracti als òrgans de govern més enllà del twitter i de les opinions personals del President de la Federació.

Considerem erràtics i inorgànics els posicionaments del President i de la resta de dirigents de la Federació. La segona Federació veïnal més important de Catalunya no pot funcionar d’aquesta manera tan poc respectuosa amb els seus propis òrgans de govern, amb els seus estatuts i amb les associacions federades. Les decisions no poden dependre únicament de l’opinió del seu President, ni dels seus interessos personals i polítics. Perquè el moviment veïnal de l’Hospitalet i els nostres associats/des no es mereixen aquest menyspreu. (Comunicat PDF)

Associació de Veïns i Veïnes la Florida
Associació de Veïnes i Veïns Som Santa Eulàlia
Associació de Veïns i Veïnes Collblanc – La Torrassa
Associació de Veïns Independent de Bellvitge

L’Hospitalet de Llobregat, 8 de juliol de 2021.