Comunicat FAVBadalona.- L’arribada de les vacunes, tot i la seva mala gestió logística, ha aconseguit aplanar la incidència de la 4a onada de la COVID19. És una situació positiva però no es pot confondre amb el final del problema pandèmic. Cal prudència, mantenir la prevenció i estendre ràpid la vacunació acceptant que som front a una nova malaltia que es farà crònica.

Un cop més s’ha demostrat que la nostra sanitat pública ha estat cabdal per salvar-nos de la tragèdia. Una sanitat pública que cal reforçar amb urgència amb més i millors recursos materials i humans per poder fer front no tant sols a aquesta situació pandèmia sinó per poder oferir un bon servei en el seu dia a dia i des d’aquesta Comissió de Salut ens plantegem aquesta situació pandèmica com una situació d’ oportunitats amb propostes i noves energies per tal d’aconseguir una Sanitat Pública millor.

Des de la Comissió de Salut continuem efectuant un seguiment constant i directe amb els conciutadans/es traslladant les diferents demandes i necessitats parlant amb les administracions públiques competents en l’àmbit de la salut, tant a nivell local, BSA, comarcal o autonòmic, ICS, arribant fins al Departament de Salut.

Indubtablement que aquest treball als despatxos no ens allunyarà de les mobilitzacions als nostres carrers i places per tal de fer-nos escoltar allà on calgui.

Volem centrar els propers esforços en una campanya de fons per tal de blindar la Sanitat Pública, preservant de manera cabdal l’Atenció
Primària.

Aquesta pandèmia ha estat emprada com excusa per tal d’introduir el vell axioma de la “col·laboració públic-privada”, afavorint les polítiques mercantils amb desviaments de recursos públics a beneficis privats, afeblint i ofegant aquesta atenció primària tant i tant necessària i volem dir ven clar… PROU...i cal una aposta clara i decidida per dotar de més i millors recursos econòmics i d’una planificació territorial en clau humana de l’atenció primària i lluitarem per aconseguir-lo evitant la pèrdua tremenda de l’assistència propera i comunitària als CAP, amb una utilització de l’atenció telefònica “assistencial” excessiva que ens allunya del tracte directe “pacient-euip mèdic -infermeria” que actua com a barrera amb el personal de l’equip assistencial,

Volem els nostres CAP amb visites presencials!  Som els i les titulars i finançadors de la sanitat pública:  Ens hi va la vida i la necessitem i la volem pública al 100%. ( Comunicat pdf)