Notícia CONFAVC.- La CONFAVC ha publicat la seva nova Memòria 2017. Amb un nou format imprès, la memòria en mida foli, que substituex l’anterior format que era la meitat d’una pàgina, ha canviat també el disseny dels apartats i les imatges, amb un acabat més modern i visualment més atractiu, mantenint sempre els colors corporatius de l’entitat i la seva essència.

La Memòria es divideix en quatre apartats: «Qui som?», «Què hem fet al 2017», «Com ens organitzem» i «Informe Econòmic». A dins del primer apartat, hi destaca la introducció que fa el president de CONFAVC, Jordi Giró, sobre el que ha suposat l’any 2017 per a la societat catalana, pels veïns i veïnes de Catalunya i les actuacions que CONFAVC ha desplegat als barris durant el 2017. Amb el títol, «Dures proves per a la societat i la nostra democràcia», Giró subratlla com un dels cops més durs de l’any, els atemptats terroristes de les Rambles de Barcelona i Cambrils el mes d’agost, i la «resposta de pau» que hi van donar els veïns i veïnes de Catalunya. A part, Giró destaca alguns dels fets més rellevants de l’any passat, com els talls elèctrics a les persones més vulnerables, l’aprovació al Parlament de la «Renda Garantida de Ciutadania», el debat de l’estat de les pensions generat a l’estat central i el creixement de les desigualtats. Com a projectes subratllats des de CONFAVC, el president es refereix a la introducció a A-porta, que s’està desplegant a diferents barris, el programa Aula Actual i la iniciativa «Una mà amiga». A més, dins d’aquest primer apartat, la Memòria 2017 de CONFAVC explica la seva essència a «La nostra essència», la xarxa de la que formen part les federacions i associacions de veïns de Catalunya i les «Línies d’actuació». El 2017m La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) s’ha encarregat de coordinar 456 associacions veïnals i 22 federacions.

(Seguir llegint)