Analitzar els resultats de l’enquesta d’aquest estiu feta a les federacions i AV per definir un marc de treball veïnal i reflexionar sobre els reptes de futur del moviment veïnal. Aquests seran els temes centrals del Consell Federal que tindrà lloc el proper 29 de setembre a la CONFAVC. 

En concret, a la reunió es farà el primer dels tres tallers que la CONFAVC durà a terme per a elaborar, de forma conjunta entre federacions i AV, el nou marc estratègic de l’entitat. També es realitzarà una diagnosi de la trajectòria de la CONFAVC fins a dia d’avui.

La següent acció, que es celebrarà l’octubre-novembre, consistirà en tallers territorials a les federacions per tal d’establir els nous reptes, les necessitats i les propostes de futur del moviment veïnal. Al desembre, al segon dels tallers, es definirà la visió de futur i s’identificaran els principals reptes i les línies de treball. Aquest segon taller precedirà a la sessió de contrast de la propera junta, on es concretaran els eixos estratègics i on hi haurà una primera aproximació a la proposta d’objectius estratègics. Finalment, al tercer dels tallers (al febrer de 2019), es validarà la proposta de visió i eixos de treballs proposats amb anterioritat i s’establiran els objectius estratègics. Ja al març de l’any vinent s’elaborarà amb detall el marc estratègic de la CONFAVC i es proposarà el lema.

Es preveu que l’acord amb les línies d’acció estratègiques que ha de dur a terme la CONFAVC per abordar els reptes de futur amb l’horitzó de l’any 2022 s’aprovi a l’assemblea de 2019 que se celebrarà el març-abril.

Les enquestes del passat estiu a les AV i federacions

Algunes de les qüestions a les AV i federacions que es van demanar a l’enquesta del passat estiu respecte dels plans de futur de la CONFAVC plantegen temes que podrien aparèixer o potenciar-se més en el Nou Marc Estratègic, i són:

– Actualitzar la base ideològica (missió, visió i valors) de la CONFAVC per respondre als nous reptes del moviment veïnal del segle XXI.
– Potenciar el sentiment de pertinença i el compromís cap a la CONFAVC per part de les associacions i federacions membres.
– Redefinir el model i estructura organitzativa per tal de poder donar una millor resposta a la missió de la CONFAVC.
– Crear una escola de formació per tal d’empoderar el moviment veïnal i la generació de nous lideratges veïnals
– Adoptar noves vies de finançament que garanteixin la sostenibilitat de l’entitat
– Fomentar la convivència i cohesió interna de l’entitat per tal d’afavorir un bon ambient de treball i col·laboració per impulsar amb força la CONFAVC els propers anys.
– Aprofundir en la intervenció social i treball comunitari als barris tot afavorint sinergies amb les diferents associacions veïnals i altres agents.
– Endagar accions que contribueixin a impulsar l’economia social i solidària.
– Treballar per uns models de gestió de l’aigua i de l’energia equitatius, sostenibles i eficients.
– Contribuir a l’exercici d’un habitatge digne per a les persones.
– Treballar per un models públics i universals de sanitat i educació.