La Fundació Agrupació, que forma part del Grup ACM España, al qual pertany ATLANTIS,oberta una convocatòria de beques Postgrau i/o Màsters, per a clients o fills de clients del Grup assegurador.

Els principals requisits per poder optar a una beca de la Fundació són: ser client o fill de client delGrup ACM España, i haver finalitzat estudis de grau universitari, una diplomatura o una llicenciatura en els tres darrers cursos acadèmics. No podran optar a beca els qui ja l’hagin obtinguda en convocatòries anteriors.

El termini de presentació de documentació per a la sol·licitud de la beca és el 16 de setembre de 2019. Per a més informació, els veïns i veïnes assegurats a ATLANTIS, poden consultar les bases a: www.fundacioagrupacio.es