La Coop57 i la Fundació Seira han arribat a un acord, pel qual la cooperativa obre una línia de finançament específica de 2 milions d’euros pel cooperativisme català afectat per la Covid-19 i la fundació constitueix un fons de 400.000 euros que serviran per garantir els préstecs concedits en el marc d’aquesta línia.

El confinament i l’estat d’alarma decretats per frenar els contagis han causat que milers de projectes i organitzacions de l’economia social i solidària hagin d’aturar o reduir temporalment la seva activitat. Quelcom que està causant moltes tensions econòmiques i de tresoreria a les cooperatives.

 Coop57, des de fa 25 anys, s’ha focalitzat en la promoció de noves iniciatives econòmiques d’economia social i solidària i fomentar noves fórmules econòmiques i de desenvolupament col·lectiu que ajudin a transformar la societat en positiu. La Fundació Seira, per la seva part, es va crear l’any 2008 per donar suport i promocionar el cooperativisme català, especialment el del treball associat. Davant de l’Estat d’Alarma i aquest context d’alerta sanitària i crisi social les dues entitats volen donar resposta a les necessitats de finançament de les cooperatives federades i sòcies de serveis de Coop57.

La línia de finançament de 2 milions d’euros oberta per part de Coop57 posa en marxa dos productes financers:
·         Pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria
·         Préstec de liquiditat

Més informació.