Des del moviment veïnal, tenim una proposta…

Posicionament

 • Mobilitzar habitatges buits per exercir el dret a un habitatge digne.
 • Aprofundir en el foment de l’economia social i solidària.
 • Enfortir el teixit veïnal amb la creació de grups locals a barris i municipis.

Context

Les dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge s’han convertit en un dels principals problemes que tenim per desenvolupar les nostres vides. Els moviments socials hem lluitat durant anys, i per diferents vies, defensant el dret a un habitatge digne pressionant a les administracions públiques. Canviar les polítiques d’habitatge és un objectiu tant difícil com imprescindible; aquestes lluites són tant justes com necessàries.

Pensem que els moviments socials hem d’aprofundir en l’aposta per la creació d’alternatives amb projectes propis, transformadors, autogestionats, alineats amb l’economia solidària, enxarxats al territori i que puguin ser replicables a d’altres barris.

Proposta

La majoria d’habitatges buits són propietat de particulars que sovint tenen dificultats per fer front al seu manteniment i gestió.

Proposem la creació d’una projecte cooperatiu que, a partir de la creació de grups locals, cerqui aquests habitatges buits i faci una proposta als propietaris/es. (Tríptic lloguer assequible pdf)

A canvi d’una renda per sota
de mercat, se’ls ofereix cedir-nos l’habitatge amb uns compromisos que adquirim, com: 

 • Gestió integral de l’habitatge
 • Garantia de cobrament del lloguer.
 • Diagnosi de l’habitatge.
 • Gestió i execusió de rehabilitació menor.
 • Els instruments financers necessaris.
 • Gestió de subvencions.
 • Pòlissa d’assegurança.
 • Formar part d’un projecte d’economia solidària.

Objectius dels grups al seu barri o municipi:

 • Buscar el suport del teixit social i l’economia solidària.
 • Fer una recerca de la situació de l’habitatge.
 • Definir els criteris d’accés preferent.
 • Cercar la complicitat de l’Ajuntament.
 • Contactar amb propietaris particulars d’habitatges buits.
 • Créixer com a grup.

Impacte

Projecte en procés de portar-se a terme.