Descripció del lloc i l’oferta de treball: Coordinador/a de Ser Barri

Objectiu de SER BARRI: Generar activitat econòmica als barris per mitjà de la intercooperació.

SER BARRI és una cooperativa mixta de consum i treball que té l’ambició de desenvolupar una plataforma d’intercooperació de proximitat potent, efectiva i transversal, un clúster d’economia social que agrupi al major número d’entitats del sector privat, solidari o mercantil, en torn als serveis d’utilitat pública que es puguin donar als barris des d’una economia
governada democràticament i sense ànim de lucre.

Amb l’impuls de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la cooperativa europea iesMed, a SER BARRI apostem pels PPPS (partenariats públics privats solidaris) i ambicionem agregar progressivament a tots els actors que puguin confluir en un projecte d’aquestes característiques, com des de fa 5 anys ja ho fan en el A-Porta entitats tan diverses com govern, municipis, Fundació la Caixa, Aigües de Barcelona… Partim d’un historial d’èxit que s’ha de consolidar en una visió més àmplia, la de ser barris.

Des dels valors de la Economia Social i Solidària, ens proposem des de SER BARRI  donar el salt qualitatiu i quantitatiu que es necessita per ser el viver
d’innovació, d’aliances i de sinergies que necessita el país i que pugui ser una referència a nivell internacional.
Missions i responsabilitats:

  • En col·laboració amb la consultoria estratègica, re-elaborar el pla de desenvolupament de l’empresa a mig termini (3-5 anys)
  • Identificar els serveis amb possibilitats de comercialització en un entorn “de mercat”, capitalitzant les experiències ja disponibles (A-
    porta, Lliures).
  •  Mantenir contactes amb administracions i finançadors per a presentar el projecte i captar fons. Per aquesta tasca, s’haurà de coordinar amb l’agència externa contractada a tal efecte.
  • Col·laboració amb l’estructuració de projectes per a la presentació d’ofertes (Push & Pull).
  • Representar l’empresa en actes del seu interès.

(Descripció de l’oferta laboral i requisits)