Comunicat de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia i de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

El desnonament del “Banc Expropiat” és una mostra de com s’ha resolt la crisi financera generada per la bombolla especulativa. Els immobles d’un banc rescatat amb diners públics -Catalunya Banc- i posteriorment venuts a un preu irrisori al BBVA, en lloc de passar al sector públic acaben en mans d’un empresari privat que pensa iniciar un nou cicle especulatiu. La Vila de Gràcia pateix una persistent pressió especulativa que afecta habitatges i comerços i que està lligada al procés de gentrificació que viu el barri. Aquest immoble mai no hauria hagut de tornar a mans privades i les entitats del barri tenen tot el dret de reclamar-ho per a fins socials.

Els col·lectius del “Banc Expropiat” han dut a terme un bon treball, promovent el suport mutu del veïnat per fer front a molts dels problemes plantejats per la situació actual. Un treball que ha de continuar i que ha merescut el recolzament del teixit social de la Vila.

Cal trobar una solució a la situació creada amb el desnonament. No és cosa nostra dir quina ha de ser aquesta solució. Pensem que ha de venir de la reflexió que duguin a terme els col·lectius del Banc Expropiat i les que poden realitzar-se en el propi teixit associatiu de Gràcia. Però pensem també que les administracions han de fer tots els esforços per obrir portes i no enquistar la situació. (Comunicat pdf)