Comunicat FAV Terrassa, 11 de juliol. – Ahir, dimarts 10 de juliol a la tarda, va celebrar-se una Reunió de la TAULA DE GESTIÓ DE RESIDUS de Terrassa. La Taula está integrada per diverses entitats, entre las que hi som la FAVT i 7 Associacions de Veïns a títol individual i el Coordinador es un membre de la AV de Poble Nou-Zona Esportiva que ahir va donar lectura, en el transcurs de la Reunió, en nom de les 7 AV i de la FAVT a la següent DECLARACIÓ que publiquem íntegra:
Declaració pública dels representants d’Associacions Veïnals a la Taula de residus de Terrassa
Els representants de les associacions veïnals que es relacionen:
A.VV. Can Palet de Vista Alegre
Associació de propietaris de Les Carbonelles
Associació de propietaris de Les Martines
A.VV. de Ca n’Anglada
A.VV. de Sant Pere Nord
A.VV. de Segle XX
A.VV. de Poble Nou – Zona Esportiva
Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa

DECLAREM:
Que venim assistint amb regularitat a les reunions de la Taula de Residus de Terrassa, organisme municipal de participació ciutadana.
Que la nostra assistència ve marcada per un objectiu comú: Treballar per a assolir una Terrassa neta.
Que ens hem involucrat en les propostes de treball fetes pel govern i l’equip de tècnics de la ciutat, resultant-ne, per exemple, la redacció del Pla Local de Gestió de Residus 2018-30.
Que, des de la constitució de la taula en juliol de 2016 i les succesives reunions amb periodicitat mensual hem anat fent suggeriments, plantejaments i propostes de millora (fins a un número de 35) que encara resten pendents de treball i sobretot, resposta, amb solucions o propostes de solució, pel govern i l’equip de tècnics de la ciutat.
Que, entre les moltes propostes i peticions fetes, consta la de fer una auditoria d’organització dels procediments de feina i gestió de recursos humans de la empresa vinculada Ecoequip. Qüestió imprescindible per a la concreció d’un contracte programa entre Ajuntament i aquesta empresa que garanteixi uns estàndards d’execució en la neteja de la ciutat, i que, malauradament, no ha estat ni tan sols considerada per part del govern i equip de tècnics de la ciutat.
Que, donada aquesta situació, no podem deixar de sentir una profunda i ben fonamentada DECEPCIÓ pel posicionament de l’Ajuntament i de la seva empresa vinculada Ecoequip.

Llavors, DEMANEM:

Una entrevista directa amb l’alcalde de la ciutat per a traslladar-li la nostra profunda DECEPCIÓ amb la resposta donada pel govern i l’equip de tècnics de l’Ajuntament a les propostes, suggeriments i peticions fetes per la ciutadania en el marc de l’òrgan participatiu de la Taula de Residus. I, tanmateix, la implantació de mesures d’efectivitat immediata per a assolir el que els ciutadans ens
mereixem: una TERRASSA NETA.
Demanem també la preparació, discussió i aprovació per part de la Taula de residus d’un contracte programa entre Ajuntament i la seva empresa vinculada Ecoequip. Treball que si bé hauria d’iniciarse de forma immediata, no ha de concloure sense un procés adequat de debat i valoració.
De no donar-se aquestes condicions entenem que no té sentit continuar mantenint, amb les mateixes condicions, la Taula de Residus i per tant les AVV signants procedirem a abandonar-la, ja que no es donen les condicions de participació ciutadana necessàries.