Notícies CONFAVC.- Dissabte 2 de juny s’ha celebrat el consell federal a la seu de CONFAVC, amb l’assistència de les federacions de Badalona, Viladecans, Sabadell, Terrassa, Manresa, el Baix Llobregat, Figueres, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola i de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes; a més dels membres de la Junta de la CONFAVC liderada per Jordi Giró, el president de l’entitat.

A la reunió s’ha acordat l’establiment d’un procés de reflexió estratègica de la CONFAVC amb la finalitat de definir el full de ruta a seguir per als propers quatre anys, per tal que s’involucrin les diferents veus de l’entitat. Es preveu que l’acord s’aprovi a l’assemblea de 2019 amb els següents objectius:
•Generar un espai obert de debat i reflexió per tal que les diferents veus de l’entitat se sentin escoltades
•Fer una diagnosi compartida de l’entitat a dia d’avui
•Identificar els reptes compartits de l’associacionisme veïnal
•Línies d’acció estratègiques que ha de dur a terme la CONFAVC per abordar els reptes de futur
•Establir els objectius estratègics derivats de cada línia que marcaran els plans d’acció anuals els propers anys