Comunicat CONFAVC.- Són moltes les discriminacions que la societat patriarcal i neoliberal ha imposat a les veïnes: per exemple les dones a l’Estat espanyol han de treballar 52 dies més per a guanyar el mateix que els homes, a més d’exercir ocupacions molt més precàries i de menys valor tant social com econòmic, per a conciliar vida familiar s’ autoimposen sovint reduccions laborals que després es tradueixen en pensions míseres i una vellesa precària també.

Però a més, les dones també han estat les grans invisibles en moltes parcel·les la vida quotidiana: han estat invisibles en la aportació immensa que fan a través de la seva aportació al treball de cura i domèstic que fa a moltes llars. Un treball també esborrat socialment i econòmicament, i situat a la perifèria de l’escala social.

També en els moviments socials –i en el marc del moviment veïnal-les veïnes han estat les grans invisibilitzades: són les que han lluitat més per assegurar itineraris i equipaments de cura als barris: centres escolars, llars d’infants, centres d’atenció primària, hospitalaris. Han lluitat a primera fila, malgrat que en els llibres, en les fotografies, en els mitjans, i també en els nomenclàtors, han tingut nom i rostre d’home.

Per tot això i una tartera de raons més, la CONFAVC demà para. Perquè també volem reivindicar, participant des de molts barris amb milers d’activitats agendades, que sense les VEÏNES no hi ha ni llars, ni barris, ni mons vivibles.