Deseenvolupant la capacitat emprenedora

Posicionament

  • L’educació.
  • La defensa dels valors i dels drets de la infància.
  • La igualtat.
  • La participació social.
  • Foment de les potencialitats personals i capacitació laboral de les i els adolescents.
  • L’acostament dels estudiants a l’economia social com una alternativa laboral.

Context

La crisi de valors en molts casos no consisteix en una absència d’aquests sinó en una falta d’orientació enfront de quin rumb seguir en la nostra vida i quins valors usar per a aconseguir alguna fita. Enfront d’aquest tema surten a relluir dos aspectes essencials per al nostre desenvolupament: l’educació i la família. Lamentablement aquests àmbits han estat durament maltractats com a conseqüència de les retallades, l’atur que afecta a unitats senceres familiars amb els problemes econòmics subsegüents i emocionals que això suposa.

Proposta

El projecte pretén intervenir amb activitats concretes, principalment, en l’educació en valors i en la convivència intercultural amb els nens i nenes de primària. D’altra banda, també i a través d’accions socioeducatives planteja incidir en els adolescents de tercer i quart d’ESO, per fomentar les seves potencialitats personals i capacitació laboral. Incorpora també en els seus continguts un acostament als estudiants a l’economia social, que esdevé estratègia personal i col·lectiva amb dos vessants: la participació social i l’econòmic-laboral.

Impacte

S’ha arribat a 404 infants i adolescents. El compliment dels objectius ha estat alt ja que els infants i els i les joves han fet un recorregut per la història dels seus barris, connectant amb l’entramat associatiu especialment el veïnal i veient les necessitats des de la seva perspectiva. Per altra banda, també, el jovent d’ESO, ha pogut gaudir d’unes visites a experiències d’economia social i solidària i pràctiques col.lectives (LaCol, COOP57 i Can Batlló) que els ha possibilitat conèixer altres sortides del món laboral. Han treballat capacitats i actituds, no amb certa dificultat depenent ​del grup d’estudiants més o menys motivats, però amb una curiositat a destacar. Cal assenyalar, finalment, la complicitat de les AV i FAV corresponents i, sobretot, del professorat i caps d’estudis que han fet possible l’organització.