Project Description

www.adabits.org

Tipus d'entitat:

Projecte d’emprenedoria social

Activitat:

Desenvolupament web, implantació de programari lliure, consultoria tecnològica i en comunicació digital, streaming

Descripció:

Adab1ts és un projecte d’emprenedoria social de provisió de serveis TIC.

El nostre objectiu és dotar a empreses i organitzacions dels recursos tecnològics i comunicatius necessaris per millorar el seu funcionament intern, amplificar la seva projecció i augmentar el seu grau d’autonomia.

La nostra voluntat és contribuir al desenvolupament de l’economia social conjugant tecnologia i comunicació. Amb la nostra manera de fer volem aportar una dimensió pedagògica i amb perspectiva de gènere al sector tecnològic.

Eines relacionades