Project Description

www.andromines.net

Tipus d'entitat:

Associació

Activitat:

Inserció sociolaboral

Descripció:

L'Associació Social Andròmines és una entitat sense ànim de lucre que, des de l'any 1993 treballa per un societat més justa i equitativa, mitjançant la lluita i denuncia de l'exclusió social i l'acolliment de persones en situació d'exclusió sociolaboral. És una crida d'atenció i d'intervenció contra l'exclusió.

Existeix per l'exigència social d'atendre i acollir a persones desfavorides, marginades o excloses, les quals tenen greus dificultats per ser reconegudes en la comunitat per la falta d'acceptació de les diferències i per la seva incapacitat, personal o social, per a accedir a un treball digne.

El seu àmbit de treball és la província de Barcelona, encara que gran part dels serveis es concentren en el Vallès Occidental i al Barcelonès.

Eines relacionades