Replentejar-se el Consell Federal i pensar en les maneres de com enfortir la participació territorial i el sentiment de pertinença;  promoure també la comunicació interna; conèixer la realitat de finançament del moviment veïnal i optar per opcions per consolidar l’autogestió, a més de promoure un treball en xarxa amb altres moviments socials i entitats. Aquests van ser alguns dels punts proposats que les persones representants del Consell Federal van debatre i escollir com a objectius prioritaris del Marc Estratègic, en el marc del Consell Federal celebrat el passat 29 de juny.

A més d’aquests objectius, es va establir també la proposta de desplegar una escola veïnal per a renovar lideratge potenciant la perspectiva de gènere i propostes de comunicació amb l’objectiu de reforçar les realitats territorials.

D’aquesta manera quedava “enfilat” elMarc Estratègic que es va aprovar en la passada 34a Assemblea a Sabadell,  i que quedava vertebrat en sis eixos:  mobilització i impacte; nova governança i territori; finançament i economia social i solidària; identitat, comunicació i pertinença; lideratge i formació; xarxa i comunitat.

En el marc del Consell Federal també es va anunciar que ja s’han obert les inscripcions per a poder participar en la 3a edició dels (Re)coneixements Veïnals, que tenen per objectiu visibilitzar i donar valor a lluites i projectes socials promoguts o participats per AV i/o federacions. (Bases).