Comunicat  Aliança contra la Pobresa Energètica.-  Malgrat és un esforç conjunt a valorar, que fa temps que veníem demanant, es tracta d’un conveni amb llacunes importants i no queda clar que en permeti protegir les famílies sense haver de negociar cas per cas.

La llei 24/2015 que ha aconseguit frenar més de 30.000 talls de subministrament a Catalunya preveu que l’administració ha de signar convenis amb les empreses subministradores per a que siguin aquestes que posin ajudes a fons perdut o facin descomptes molt significatius per eixugar el deute de les famílies. Setze mesos després de l’aprovació de la llei, gairebé un any després de que la comissió promotora d’aquesta llei presentés a la Generalitat una proposta de conveni, arriba aquesta proposta consensuada entre Generalitat, ajuntaments i les quatre diputacions. Una proposta que arriba tard i que presenta mancances.

Si bé la presentació d’aquest front comú i aquesta acció coordinada entre administracions significa un pas endavant i un reconeixement clar de la necessitat d’aquesta llei creiem que en la proposta que s’ha presentat avui hi ha ambigüitats que fan que no quedi clara la responsabilitat de les empreses. (Llegir més).