Comunicat APE.- Avui hem ocupat les oficines d’Endesa per reclamar una vegada més comptadors de llum per les famílies que s’han vist obligades a recuperar un habitatge.

Segons l’Observació general número 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides al PIDESC, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés permanent a recursos naturals i comuns, a aigua potable i a energia per a la cuina, la calefacció i la llum.

La realitat social viscuda en el país en els últims anys, ha afectat molt durament a una gran massa de la població que no ha pogut mantenir el seu habitatge. Aquesta situació d’exclusió residencial ha donat com a resultat la necessitat de buscar alternatives habitacionals a totes aquelles persones que han estat privades d’aquest dret per qüestions especulatives que han afectat al mercat immobiliari.

La negativa per part dels agents responsables de la crisis immobiliària a regularitzar les situacions d’aquestes persones i famílies, que sense altre alternativa han hagut de recuperar un habitatge del seu parc immobiliari de persones i famílies que s’han vist obligades a trobar una solució a la seva demanda habitacional, ha avançat en paral·lel a la negativa per part de les empreses que formen part de l’oligopoli energètic a garantir el dret d’accés als subministraments bàsics. Per altra banda, la Generalitat gira l’esquena a aquesta problemàtica, i lluny de reconèixer-la mira cap a una altra banda com si fos possible fer-la desaparèixer. És una realitat incòmoda que ni la Generalitat ni la majoria d’ajuntaments son prou valents com per enfrontar. (Seguir llegint)