Comunicat CONFAVC.- Amb una contundent i argumentada crítica a la retallada de les pensions del Govern actual – i posant èmfasi també en el biaix de gènere- avui s’ha celebrat la 33a Assemblea General de les AV de Catalunya a Lleida amb la presència d’un centenar d’activistes veïnals que també han aprovat el Pla de Treball del 2018, és a dir, el Full de Ruta que marcarà el treball prioritari de les associacions veïnals des dels barris i federacions sòcies de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). Aquest Pla de Treball aprovat està marcat pels següents eixos de treball:

1) Sanitat: Fer un seguiment del funcionament dels serveis públics, també a través dels espais de participació institucionals on la CONFAVC s’ha incorporat recentment. Igualment està previst iniciar la segona fase del Mapa de Sanitat,  on s’evidencien la incidència de les retallades de la sanitat pública des del 2011.

2) Habitatge: Participació activa a la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne i al Grup de Treball pel Fons Social de l’Habitatge amb la finalitat de pressionar a les administracions i entitats bancàries per aconseguir que cap habitatge resti buit i passi a formar part a un fons públic. (Comunicat pdf) /Material gràfic/ Ponència Ramon Franquesa/ Ponència Miguel Arenas)