Notícies CONFAVC.- En el marc de la 37a assemblea de les AV de Catalunya, que vam celebrar el passat 2 d’abril a Manresa, es va aprovar un nou Codi Ètic de la CONFAVC que ha de ser la brúixola pel moviment veïnal català en el seu dia a dia.

Aquest Codi Èticque es va aprovar per unanimitat i que ha estat batejat com “Els acords de Manresa” , ha estat treballat i consensuat durant dos anys amb les federacions sòcies, i conté dues parts: el “Llibre primer” en el qual s’exposen els valors que l’entitat i les AV i federacions sòcies haurien de tenir, elles com un tot, però també diferencia els valors de les persones membres, els valors que han d’articular les relacions amb altres associacions, amb les administracions públiques, amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials, i de l’organització i la seva governança. En el Llibre segon s’exposen les pautes de conducta que són coherent amb aquests valors en la pràctica veïnal.

Cal destacar que per l’aplicació d’aquest Codi Ètic que ha estat formulat pels experts en participació ciutadana i moviment veïnal Pep Martí i Fernando Pindado després de dos anys de debats amb les federacions– la Junta de la CONFAVC haurà de revisar com s’aplicarà en el dia dia de les AV i federacions i en el mateix actuar de la Confederació, i si caldrà una proposta o no de reforma estatuària, ara que ja s’ha aprovat.

No espereu més: descarregeu-vos  aquest nou “Codi Ètic”: conegut com “Els Acords de Manresa” que us han d’ajudar des del vostre barri.